Page 6 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
4
kadrova na pojedinim područji-
ma djelovanja. Proces bi trebao
biti finaliziran 2015. Tako će u
narednim tjednima biti zapošl-
javani vodeći kadrovi na pozici-
jama u sklopu emitivnog i re-
ceptivnog poslovanja, retaila te
korporativnih putovanja. Riječ je
o vodećim upravljačkim pozici-
jama, kao i usko specijaliziranim
pozicijama na razini svakod-
nevnog operativnog poslovanja.
Ban tours je iz male obiteljske
tvrtke prerasla u srednje veliku
, moderno organiziranu kompan-
iju s tendencijom permanentnog
rasta.
Vila: Koji su korijeni Vaše obitelji?
Marković: Ja sam rođen u Pe-
rušiću 1953 godine , pa premda
od 19. godine živim u Zagrebu,
veza sa Likom izuzetno je jaka , i
to ne samo emocionalno ,u nekoj
nostalgičnoj dimenziji sjećanja na
djetinjstvo i mladost , nego se ta
veza njeguje čestim posjetama
Lici, rodbini i prijateljima.
Vila: Koliko ste društveno aktivni?
Marković: Pomažem u akcijama
obnove crkve u Perušiću ,svoju
obitelj s kojom živim u Zagrebu,
godinama opskrbljujem mesom,
kiselim kupusom, krumpirom,
povrćem, gljivama , sirom , bas-
om iz Like , duboko sam svjestan
da je kvaliteta tih proizvoda iz-
vanredna, a odnos vrijednosti za
novac više nego povoljan.
Vila: To je lijepo čuti, jeste li
poslovno vezani za Liku?
Marković: Iako se privatnim
biznisom bavim od 1994 , i svoju
poslovne aktivnosti vežem isk-
ljučivo za turizam, do sada nis-
am investirao u Liku. Naime u
20 godina razvio sam turističku
agenciju, respektabilnog ugleda i
veličine, jednu od vodećih u Hr-
vatskoj, s godišnjim prihodom
od 80 mil. Kuna i 40 zaposlenih.
Uložio sam i u nautičku flotu 40
mil kuna.
Vila: To su impresivne brojke i tim
više šteta što nemate poslovni kon-
takt sa Likom
Marković: Često sam se bavio
mišlju o izgradnji agroturističkog
objekta u Lici , projektu na ko-
jem bi se zajednički udružilo više
poslovnih subjekata.
Vila: Što to točno znači?
Marković: Suvremeni čovjek više
nego ikada osjeća potrebu za bo-
ravkom u prirodi i ponovnim
uspostavljanjem veza s njom.
Prelijepi lički krajolik idealno je
mjesto za izgradnju agroturis-
tičkog objekta koji bi uključivao
centralni objekt –moderni hotel s
kompletnim hotelskim servisom ,
kompleks finskih, turskih sauna i
wellnessa , bungalove za 2 do 10
osoba, farmu ovaca , dječju far-
mu životinja za edukativne svrhe,
sportske terene , preradu glji-
va, farmu konja. Objekt bi svo-
je usluge nudio cijele godine za
tjedne, kratke i vikend odmore,
obiteljima ali grupama različi-
tih starosnih kategorija. Za pret-
postaviti je da bi uz dobru mar-
ketinšku kampanju objekt bio
zanimljiv i turistima iz inozem-
stva koji ne žele upoznati samo
morsku Hrvatsku ili su na putu
za obalu. Osim sadržaja samog
objekta moguće su pješačke i
biciklističke ture, izleti na Plit-