Page 62 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
56
gram vodili su Iva Šulentić i Dra-
go Asić.
Svojim izvornim izgledom u
tradicijskim nošnjama nastupila
je Kulturno umjetnička udruga
“Gacka“ iz Ličkog Lešća koja je
uz „domaće“ pjesme i raznovrsne
plesove dodatno zagrijavala at-
mosferu, a prisutni su ih na-
građivali dugotrajnim aplauzima.
Nakon večere i nastupa Gačana,
trebalo se malo „potrošiti“ uz
uspješan nastup VIS-a „Zlatne
sjene“ i tako dugoooo u noć.
Organizatora posebno veseli čin-
jenica značajnog sudjelovanja
mladih pa i onih najmlađih (kao
zalog za nastavak tradicije.
19. Lička večer
21. veljače 2014.
10 mjeseci kasnije 21. veljače
2014. na istom mjestu održan
je “Tradicionalni susret Ličana i
prijatelja Like” u domaćoj atmos-
feri koju su pripremili Lička iz-
vorna skupina „Plješivica“ i VIS
„Likote“.
Voditeljskom paru u ovom Sus-
retu pridružila se Mirna Maras.
Poseban ugođaj prekrasnoj at-
mosferi dala je plesna skupina u
kojoj je nastupio i poznati Ištvan
Varga, a i organizirano je zaniml-
jivo natjecanje plesnih parova.
Naravno, i ovom prilikom or-
ganizirana je bogata tombola uz
darove mnogobrojnih sponzora
na čemu im se Udruga Ličana na-
jiskrenije zahvaljuje.
Još malo fotki sa ovog događaja