Page 67 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
61
www.vila-velebita.hr
Napustila nas je istog dana kad i
Boris Buzančić, njen dugogodišn-
ji prijatelj i kolega s kojim je na-
stupala u više od petsto predsta-
va. Njen opus je impresivan,
preko 2500 kazališnih predsta-
va, dvadesetak filmova, šezde-
set televizijskih drama. Dobila
je nagradu hrvatskog glumišta
za glumačko ostvarenje u ra-
dio drami za 2004./05., a godine
2010. dobila je nagradu Fabijan
Šovagović za veliki doprinos hr-
Napustio nas je Nikola Jurković, vlasnik
i osnivač te izvrsni promotor gastronom-
skog kutka u restoranu “Stara poštar-
ica” u Zagrebu koji je zatvoren nakon
njegove smrti.
U svojoj ponudi imao je autohtonu lič-
ku hranu, od ličkih sireva, pršuta, jan-
jetine, ribe, zeca na lovački, pa sve do
prepeličijih jaja, uzgojenih na vlastitom
posjedu. Uz domaću hranu nudio je i do-
maće Velebitsko pivo iz Pazarišta.
Otvaranje restorana 10. listopada 1987.
poklopilo se sa stotim rođendanom
legendarnog zagrebačkog glumca Zvo-
nimira Rogoza, koji je stanovao u sus-
jedstvu, a po njemu je i jedna blagovaon-
ica u restoranu dobila ime.
Nikola Jurković bio je, do otvaranja Stare
poštarice, privatni autoprijevoznik te je
preuzeo jedan nadasve rizičan i neuo-
vatskom filmu. Svoju prvu films-
ku ulogu ostvarila je još kao stu-
dentica druge godine Kazališne
akademije u Zagrebu 1961. Širok
je spektar likova koje je odglumi-
la Ana Karić: otmjena građanka,
naivna djevojka, intelektualka itd.
Po mnogim mišljenjima Ana je
najljepša hrvatska glumica ikad
i uloge žena koje je utjelovila
su uvijek elegantne, dotjerane i
našminkane. Jedina iznimka je
njena zadnja filmska uloga u fil-
mu „Noćni brodovi“ gdje glumi
stariju gospođu koja se u jesen
svoga života zaljubljuje. Tu je
onakva kakva je, bez šminke i ul-
jepšavanja, ali nimalo nije izgubi-
la svoj šarm i karizmu. Upravo za
tu ulogu dobila je Zlatnu Arenu
2012. na 59. filmskom festivalu
u Puli. Nastupala je u filmovima
Ante Babaje, Nikole Tanhofera,
Zvonimira Berkovića i Krste
Papića. Najpoznatiji njeni filmovi
su „Putovanje na mjesto nesreće“,
„Bablje ljeto“, „Tajna Nikole Tesle“
itd. Jedan od važnijih segmenata
u Aninoj karijeri su TV drame u
kojima je ostvarila niz nezabo-
ravnih uloga. Prvi stalni kazališni
angažman dobila je u zagrebačkoj
Komediji, a kasnije je nastupala u
Teatru u gostima i ZKM-u, a zad-
njih godina u Teatru ITD. Zapra-
vo, Ana veći dio kazališne karijere
nije imala stalan angažman, nego
status slobodne umjetnice. Kako
sama kaže u jednom razgovoru,
da je bila u stalnom angažmanu
u kazalištu, sigurno bi odigrala
neku od velikih uloga domaće ili
strane literature. Međutim, sma-
tra da je svojim izborom slobodne
profesije puno više dobila.Ta slo-
boda omogućila joj je da nastupa
na mnogim scenama, u mnogim
gradovima, na mnogim festivali-
ma po svijetu. Ana Karić ostat će
zapamćena kao jedna od najvećih
hrvatskih glumica u povijesti.
U sjećanje!
Perušić 13. svibnja 1941.
Zagreb 9. listopada 2014.
Malo Polje - Perušić 31.01.1937.
Zagreb 26.08.2013.
ANA KARIĆ
NIKOLA JURKOVIĆ
bičajen posao. Naime, tristo njemačkih
bombi, zaostalih iz Drugoga svjetskog
rata, koje su gotovo trideset i pet godina
prijetile građanima Zagreba, Nikola je
uklonio iz grada te tako zaradio početni
kapital za puno humaniju nakanu.
No, Nikola Jurković i Stara poštarica
imaju i jedno uistinu povijesno značen-
je. Prije 23 godine, točnije 3. Rujna l99l.
u samim početcima stvaranja hrvatske
države i Domovinskog rata u Lici, upravo
u ovome restoranu osnovana je „Vila Ve-
lebita“, udruga Ličana u Zagrebu, koja je
kasnije postala i krovna udruga svih isel-
jenih Ličana. Tradiciju okupljanja Ličana
Stara poštarica imala je sve do Nikoline
smrti i njenog zatvaranja a u njoj su se
često nalazilii na domaćem divanu i ak-
tivisti Udruge. Nikola Jurković je bio član
Upravnog odbora naše Udruge.