Page 68 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
62
Donacijska večer
za Pastoralni centar župe sv. Josipa, Lički Osik
U
utorak 21. listopada 2014. godine
u Zagrebu, na Kaptolu 26, u kuriji
sv. Barbare održana je Donacijska
večer povodom dovršetka našeg Pasto-
ralnog centra.
Do ove hvale vrijedne akcije došlo je
slučajnim upoznavanjem vlč. Luke
Blaževića i predsjednika Gradske skupš-
tine grada Zagreba g. Darinka Kosor na
Udbini ove godine. Odmah se rodila ide-
ja kako pomoći da se Pastoralni centar
dovrši u što skorijem roku kako ne bi
ušao otvoren i nedovršen u treću zimu
koja je pred nama. Na taj način se želi
izbjeći eventualna šteta od vremenskih
neprilika kako ono što je napravljeno ne
bi propalo.
Župa sv. Josipa je kao i mnoge druge
prošla kroz Domovinski rat gdje su crkva
i župni stan porušeni i devastirani. Na-
kon obnove župnog stana i crkve zbog
nedostatka adekvatnog prostora za
razne aktivnosti počeli smo s izgradnjom
Pastoralnog centra.
Na početku ovog susreta gdje se okupi-
lo oko 40 uzvanika održana je kratka
prezentacija o župi sv. Josipa gdje su svi
mogli vidjeti što se do sada napravilo na
duhovnom i materijalnom planu od za-
vršetka rata.
Nakon prezentacije svima se obratio
g. Darinko Kosor, predsjednik Gradske
skupštine grada Zagreba koji je i inici-
jator ove akcije zajedno s vlč. Lukom
Blaževićem. U svojem govoru istaknuo
je važnost Pastoralnog centra za župu
i mjesto Lički Osik kao i cijelu županiju.
Ovakvi projekti bi trebali potaknuti ljude
da ostanu u Lici i da ne iseljavaju u dru-
ge gradove jer znamo i sami da se život
uvijek vrti oko crkve. Kako bi zadržali
mlade u Ličkom Osiku, pokrenule bi se
razne aktivnosti završetkom Pastoralnog
centra. Imam puno prijatelja iz Like i nji-
hove priče su me također potaknule na
ovu akciju - rekao je g. Darinko Kosor.
Također se okupljenima obratio vlč. Ante
Rotim, dugogodišnji župnik u Donjoj
Lomnici, a danas svećenik u miru. Pro-
govorio je o strahoti rata koji je zadesio
Lički Osik i Široku Kulu kao i okolicu. Ne-
davno sam posjetio Lički Osik i Široku
Kulu povodom  Sjećanja na 23. obljet-
nicu žrtava Široke Kule. Vidi se volja i
rad svih u župi kako bi župa mogla još
bolje funkcionirati na svom pastoralnom
planu - rekao je vlč. Ante. Na kraju je
pozvao sve da prema svojim mogućnos-
tima sudjeluju oko dovršetka Pastoral-
nog centra.
Prigodnu riječ održao je i g. Tomislav
Svetina, glavni direktor GNK Dinamo
-Zagreb. Dinamo uvijek sudjeluje u
raznim humanitarnim projektima i ak-
tivnostima diljem Lijepe naše i uvijek
voli sudjelovati u projektima kao što je
ovaj, poručio je g. Tomislav Svetina koji
vuče korijene iz Budačke ulice te smo i
očekivali kako će upravo on doći pred-
stavljati GNK Dinamo.
U ime Udruge Ličana “Vila Velebita”
Zagreb riječ su uputili predsjednik Niko-
la Kostelac i prof.dr.sc. Milan Vrkljan.
Poručili su da će udruga u skladu sa svo-
jim mogućnostima također sudjelovati u
ovom projektu .
Uzdajući se u Božju providnost i dobrotu
svih koji su voljni pomoći, vjerujemo da
ćemo uspjeti u svojoj nakani da dovršimo
Pastoralni centar u kojem bi se održav-
ale razne aktivnosti: sportske aktivnosti
djece i mladih, savjetovališta za potrebe
braka i obitelji, odgoja djece, sudjelovan-
ja i suzbijanja ovisnosti o alkoholu, drog-
ama i drugim opojnim sredstvima, organ-
izirano provođenje slobodnog vremena
osoba s invaliditetom, djece, mladih,
starih i nemoćnih osoba, te psihički bole-
snih odraslih osoba, pomoć u kući stari-
jim i nemoćnim osobama, zdravstvena,
socijalna i humanitarna pomoć osobama
u stanju socijalne potrebe, predlaganje,
poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti
u području socijalne skrbi i promicanje
kvalitete života.
Ovom prilikom želimo zahvaliti mons.
Ivanu Hrenu koji upravlja kurijom sv.
Barbare na Kaptolu jer nam je omogućio
prostor za Donacijsku večer. Svakog tko
je pomogao i koji će pomoći, bilo u obli-
ku rada ili u novčanom prilogu, neka Bog
blagoslovi i obilno nagradi!
Ako netko želi sudjelovati u dovrš-
etku Pastoralnog centra, svoj prilog
može uplatiti na Žiro-račun župe:
PBZ IBAN:
HR032340009-1100145366
OIB župe:
36093029456