Page 8 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
6
položaju u RH. Ipak je činjenica
da Vi kao poduzetnik rodom iz
Like, barem za sada, imate savjete
i prijedloge ali ne i konkretne gosp-
odarske aktivnosti prema Lici.
Marković: Potpuno sam siguran
da se možemo vratiti u vreme-
na kada je u Lici bilo na stotine
tisuća ovaca ,krava jer htjeli ili
ne mi smo stočarski kraj u či-
stom okruženju ne zagađenom
tvornicama, dakle idealnom za
ekološku proizvodnju. No da bi
isto ostvarili treba nam prihvat-
ljivo lokalno okruženje, potpora
države, razrađene studije, eduk-
acija i kadrovi koncepcija mali
obiteljskih gospodarstava poveza-
nih u zadruge (primjer Francuske)
su garancija prosperiteta i uspjeha.
Lika još nije na izdisaju ali ako oz-
biljno ne pristupimo reanimaciji
gospodarstva ako ne shvatimo oz-
biljnost trenutka u kojem živimo
budućnost je jako upitna za svakog
stanovnika Like.
Vila: Kako tu lijepu sliku Like os-
tvariti?
Marković: Trebamo se sjesti
,razgovarati, predlagati, razmišl-
jati, realizirati ... i krenuti korak
po korak na putu prema “kući”.
BAN TOURS
Kaptol 11, Zagreb
Telefoni: +385 (0)1 48 14 808
Fax: +385 (0)1 48 14 677
bantours@bantours.hr
POSLOVNICA ZRINJEVAC
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 48 81 800
Fax: +385 (0)1 60 57 480
poslovnica@bantours.hr
POSLOVNICA RIJEKA
Trg 128. brigade HV 8
51000 Rijeka
Tel: +385 (0)51 212 900
Fax: +385 (0)51 215 578
rijeka@bantours.hr
Charter baza ROGOZNICA
Marina Frapa, Soline bb
Tel: +385 (0)22 642 156
Fax: +385 (0)22 557 890
yachting@bantours.hr
www.bantours.hr
Za vilu piše: prof.dr.sc. Milan Vrkljan